Články k PZP
Ako zmeniť PZP - Všetko čo potrebujete vedieť
07. marec 2024 PZP
Pokuta za nezaplatenie PZP - Čo vám hrozí?
04. júl 2023 PZP
Zobraziť viac

Ako zmeniť PZP - Všetko čo potrebujete vedieť

Ako zmeniť PZP - Všetko čo potrebujete vedieť

Ako zmeniť PZP

To, že pokiaľ ste majiteľom motorového vozidla a zo zákona musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, už isto viete. Ale čo sa stane, ak po uzatvorení povinného zmluvného poistenia na svoje auto zistíte, že práve poisťovňa, ktorú ste si vybrali, nebude pre vás to pravé orechové?

Tým máme na mysli, že nie ste spokojný s komunikáciou poisťovne, jej riešeniami v prípade poistnej udalosti, alebo ste pri porovnávaní cez porovnávač PZP zistili, že vaše PZP na auto nie je až také výhodné, ako by ste dostali napríklad v inej poisťovni. Dá sa s tým niečo robiť? No samozrejme že dá, a my vám v tomto článku prezradíme, ako na to, a ako si v tomto prípade napríklad zmeniť PZP v inej poisťovni.

Niečo málo o PZP

Povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené pre každé jedno motorové vozidlo, teda auto, motorku, nákladné auto, autobus a tak ďalej. PZP je dané zo zákona, ako sme už spomínali, a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Tu je ale potrebné poukázať na fakt, že pri uzatváraní PZP na dobu neurčitú, je dĺžka poistného obdobia jeden rok. Ak túto zmluvu v konkrétnej poisťovni nevypovedáte, automaticky sa vám po vykonaní platby na ďalší rok predĺži dĺžka poistného obdobia opäť o rok.

No ale pokiaľ nie ste spokojný, alebo chcete zmeniť poisťovňu PZP kvôli niečomu inému, PZP pre svoje motorové vozidlo si môžete meniť každý rok. Avšak, tu platí, že výpoveď pri zmene PZP v aktuálnej poisťovni (v ktorej máte aktuálne PZP uzatvorené), musí byť vypovedaná správne.

Muž v dodávke ide zmeniť PZP

Ako na zmenu PZP?

Pokiaľ ste sa teda rozhodli zmeniť poisťovňu PZP (z akýchkoľvek vašich dôvodov), v ktorej máte uzavreté PZP, musíte postupovať nasledovne:

Pri zmene PZP musíte vedieť, aký je dátum výročia vašej zmluvy

Tento dátum je pre vás veľmi podstatný, pretože čo sa týka vypovedania zmluvy a zmenu PZP, tú viete vypovedať len raz za rok, a je to práve k dátumu tohto výročia. Avšak je tu jedno kritérium, ktoré musíte dodržať.

 • V prvom rade, poisťovňa má tú povinnosť, aby vám 10 týždňov pred tým, než príde deň výročia, poslala oznámenie. V tomto oznámení bude stáť aj informácia, akú sumu budete platiť za poistné na ďalší rok. Vďaka tomu samozrejme získavate prehľad o tom, či je tá suma pre vás prijateľná, alebo si pomocou PZP kalkulačky vypočítate výšku poistného aj v iných poisťovniach. Na základe kalkulačky PZP zistíte, či pre vás nie je nejaká iná ponuka zaujímavejšia a lacnejšia. Ak áno, alebo máte na zmenu poisťovne PZP dôvod iný, potom prichádza na rad krok z vašej strany.

 • V prípade, že si chcete zmeniť PZP a prejsť do inej poisťovne, vy zas máte povinnosť voči poisťovni, oznámiť jej túto skutočnosť a podať výpoveď najneskôr 6 týždňov do dátumu vášho spoločného výročia. Ale pozor, musí to byť do 6 týždňov. To znamená:

  • v prípade, že výpoveď pri zmene poisťovni PZP chcete zaslať poštou, POZOR, tento list musí poisťovňa dostať ešte skôr, než začne plynúť 6 týždňová lehota. Nefunguje to tak, že sa to ráta od vášho odoslania.
  • pokiaľ sa rozhodnete, že chcete mať 100% istotu, aby vašu výpoveď poisťovňa obdržala ešte pred začiatkom plynutia 6 týždňovej lehoty, môžete si túto výpoveď zaniesť aj do pobočky osobne. Pre pokoj v duši si však radšej vyžiadajte aj potvrdenie, o tom, že túto výpoveď poisťovňa skutočne obdržala.
  • nakoľko žijeme v dobe digitálnej, kde si PZP môžete uzatvoriť aj online, viacero poisťovní ponúka tiež možnosť vypovedať PZP online, vďaka vyplneniu formulára alebo zaslanie e-mailu s výpoveďou. No a potom už budete môcť bez problémov zmeniť poisťovňu na svoje PZP.

Zrušiť PZP sa dá aj neuhradením poistného

Vedeli ste, že ak chcete zmeniť PZP a chcete si zrušiť poistku v aktuálnej poisťovni, môžete to vykonať aj spôsobom, že neuhradíte poistné? Táto skutočnosť platí od apríla 2015. Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, je to jedna z možností, ale nie je to úplne ideálne (pre vás) a ani košér. Ak ale nezaplatíte poisťovňa má povinnosť poslať vám výzvu k úhrade, a to do jedného mesiaca (maximálne do troch mesiacov). Pokiaľ nesplníte svoju platobnú povinnosť voči poisťovni, PZP vám bude zrušené. Spomínali sme, že tento postup nie je pri zrušení a zmene PZP veľmi ideálny, a je to pre to, že po tomto zrušení budete musieť doplatiť sumu za obdobie, ktoré bolo uvedené v podmienkach, s ktorými ste svojím podpisom súhlasili.

Iné dôvody na zánik zmluvy

Na to, aby vám zanikla zmluva PZP, v niektorých prípadoch nemusíte žiadať ani prostredníctvom výpovede. Sú prípady, kedy zanikne PZP aj bez toho, aby sa bral ohľad na to, kedy bolo PZP uzatvorené. A to konkrétne v prípade:

 • že predáte svoje auto, teda vykonáte prepis motorového vozidla na iného vlastníka,
 • krádeže, totálnej škody alebo vyradenia vozidla z evidencie,
 • smrti poistníka,
 • nezaplatením poistného,
 • že sa vypovedá poistná zmluva do dvoch mesiacov, od kedy bola uzatvorená.

Ako je to s PZP pri zmene ŠPZ?

Možno sa pýtate aj na to, ako to funguje s PZP v prípade, že si zmeníte ŠPZ. Je potrebné, aby ste si zmenili aj PZP? Odpoveď je nie. V prípade zmeny ŠPZ nie je potrebná aj zmena PZP a to z dôvodu, že PZP si neuzatvárate na ŠPZ ale na vozidlo. To znamená, že pokiaľ ste majiteľom stále vy, ale zmenili ste si len ŠPZ, zmena PZP nie je potrebná, avšak je potrebné, aby ste nahlásili poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP túto zmenu ŠPZ. Na základe toho by vám vaša poisťovňa vystavila nové originálne dokumenty a taktiež aj zelenú kartu.

Samozrejme, ak by sa zmenila na vašom aute ŠPZ a menil by sa aj majiteľ, v tomto prípade je potrebná zmena PZP a to tým, že by ste podali výpoveď vašej aktuálnej poisťovni, a nový majiteľ by si na toto auto musel vybaviť nové PZP.

Čo robiť po výpovedi PZP?

Pri zmene PZP a pri výpovedi v aktuálnej poisťovni, si musíte samozrejme uzatvoriť PZP nové. Ale tento krok nerobte zbrklo. Dôkladne si všetko naštudujte, porovnajte a zvážte, ktorá ponuka bude pre vás najlepšia. Niekedy vás môže pri zmene poisťovne PZP zlákať príťažlivo nízka suma, ale to nemusí znamenať vždy len to najlepšie. Zaujímať by ste sa pri zmene poisťovne PZP mali napríklad aj o to, aké asistenčné služby poisťovňa ponúka alebo čo všetko si môžete k vášmu vozidlu pripoistiť. Takže všetky tieto faktory dôkladne zvážte a až po tomto precíznom rozhodnutí sa pusťte do zmeny poisťovne a uzatvárania nového PZP.

Naša malá rada, nenechávajte si tento výber na poslednú chvíľu. Pokiaľ by sa stalo, že vám zanikne PZP u jednej poisťovne, a vy ste si ešte nevybrali druhú poisťovňu, u ktorej by ste si chceli založiť PZP, hrozí vám pokuta. Viac si o tom môžete prečítať v článku - Pokuta za nezaplatenie PZP - čo vám hrozí?

Zmena PZP a poisťovne, kde máte uzatvorené PZP sa môže zdať ako zložitý proces, ale nieje to nič katastrofálne. Podstatné je, aby ste dodržali lehoty, ktoré sme vám v tomto článku predstavili a postupovali podľa toho. V tomto prípade sa nemusíte obávať, že sa vám nepodarí zmeniť PZP, úspešne vypovedať zmluvu v poisťovni a založiť si v inej druhú.

Filip Škultéty
O autoroviFilip Škultéty
Filip Škultéty je držiteľom certifikátu odbornej spôsobilosti v sektore Poistenia alebo Zaistenia so stredým stupňom, ktorý vydáva Slovenská banková asociácia. Vo FérovéPZP.sk má na starosti hladký a bezproblémový priebeh poisťovacieho procesu. Okrem toho sa už viac ako 6 rokov venuje tvobre hodnotného obsahu pre motoristov, najmä s pokrytím tém povinného zmluvného poistenia.
Odporúčame tiež prečítať