Obrázok rodiny

Rýchle a férové porovnanie PZP online

Získajte kompletnú ponuku PZP a nájdite to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie pre vaše auto. Porovnanie PZP už do 1 minúty. Uzatvorenie PZP v 3 rýchlych krokoch.

Automaticky vyplniť údaje o vozidle podľa:
SK

Všetky poisťovne na jednom mieste

Prečo poistenie cez FérovéPZP.sk?

Ušetrite peniaze

Vďaka nášmu rýchlemu porovnaniu nájdete vždy najnižšiu možnú cenu PZP. Spolupracujeme so všetkými poisťovňami pôsobiacimi na slovenskom trhu. Vďaka údajom o vás a vašom vozidle vieme u našich partnerov nastaviť to najvýhodnejšie poistenie.

Ušetrite čas

Náš formulár vyžaduje iba tie informácie, ktoré sú potrebné na vypočítanie ceny PZP pre vaše vozidlo. Nepýtame si žiadne zbytočné osobné či citlivé informácie.Cenová ponuka jednoducho, iba v 3 krokoch.

Získajte prehľad

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami, ktoré na Slovensku máme. Preto dostanete vždy kompletnú ponuku od všetkých poisťovní, a to so všetkými potrebnými informáciami.Porovnajte ponuky všetkých poisťovní a vyberte si to najvýhodnejšie.

3 kroky k poisteniu

3 kroky k poisteniu
3 kroky k poisteniu

Stále sa neviete
rozhodnúť ?

Nepremýšľajte, stačí jeden klik a
dozviete sa najlepšiu cenu

Články a novinky o PZP

Informácie o povinnom zmluvnom poistení

Čo je PZP (povinné zmluvné poistenie)?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je druh neživotného zmluvného poistenia. Ide o povinné poistenie, ktoré ukladá zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

PZP je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zákon ukladá každému držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla zákonnú povinnosť mať uzatvorené PZP. Poistník ním prenáša na poisťovňu finančné krytie nákladov škôd spôsobených prevádzkou vozidla.

To znamená, že poisťovňa je povinná za vás nahradiť akúkoľvek škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pokiaľ je to v rámci krytia daného poistného produktu. Takýto druh poistenia je štandardom v rámci krajín Európskej únie, ktoré PZP postupne zavádzali už od roku 1997.

Prečo potrebujem PZP?

Pokiaľ spôsobíte nehodu pri prevádzke svojho motorového vozidla a nemáte uzavreté povinné zmluvné poistenie, náklady na úhradu škôd budete musieť platiť vy sami.

Náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dopravnej nehody sa pritom môžu pohybovať aj v desiatkach tisícoch eur. Aj preto je základne krytie PZP zo zákona 5 240 000 € pri škode na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 050 000 € pri škode vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.

Okrem priamej zodpovednosti za škodu a jej finančné následky ste bez PZP vystavení aj riziku pokuty, nakoľko mať uzatvorené platné PZP je zákonom uložená povinnosť. Výška pokuty sa môže vyšplhať až do výšky nad 3 000 €.

Čo všetko mi kryje PZP?

Podľa zákona musí každá poisťovňa ponúkať minimálne základe krytie v rámci poistného produktu. Minimálne limity poistného plnenia sú:

  • pri škodách spôsobených na zdraví a nákladov pri usmrtení najmenej 5 240 000 €
  • pri majetkových škodách najmenej 1 050 000 €

Tieto limity pokrývajú:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • ušlý zisk
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov súvisiacich s poistnou udalosťou, ktoré boli vami spôsobené prevádzkou motorového vozidla

Ide teda o poistné krytie nielen hmotných škôd na majetku, ale aj ujmov na zdraví či živote spôsobených používaním motorového vozidla. Napriek tomu, že každá poisťovňa na Slovensku musí spĺňať tieto minimálne podmienky, veľa poisťovní ponúka vo svojich poistných produktoch ešte iné výhody.

Pokiaľ vám však v rámci balíku poistenia niečo chýba, poisťovne ponúkajú rôzne pripoistenia, ktoré kryjú priamo vás a váš majetok. Medzi doplnkové pripoistenia patrí napríklad poistenie proti krádeži, poistenie skla, poistenie právnej ochrany, poistenie stretu so zverou atď.Ako uzatvoriť PZP online

Uzatvoriť PZP online môžete jednoducho cez našu PZP kalkulačku, pričom si môžete rýchlo a jednoducho porovnať všetko dostupné balíky PZP od všetkých poisťovní na Slovensku.

Celý proces je veľmi rýchly a jednoduchý. Skladá sa iba z 3 krokov:

  1. Vyplnenie krátkeho formulára s údajmi potrebnými na výpočet ponúk PZP od poisťovní.
  2. Výber z ponuky zobrazených PZP od všetkých slovenských poisťovní.
  3. Doplnenie potrebných údajov a podpis zmluvy.

Akonáhle bude zmluva po odsúhlasení odoslaná poisťovni, príde vám na e-mail detail zmluvy spolu so všetkými potrebnými dokumentmi od poisťovne, vrátane bielej (zelenej) karty.

Následne je potrebné už iba zaplatiť poistné. Netreba zabúdať na to, že zmluva nadobúda platnosť práve až po zaplatení poistného, resp. po pripísaní poistného na účet poisťovne.

Ako sa počíta cena PZP

Cena povinného zmluvného poistenia sa počíta na základe segmentačných kritérií danej poisťovne. Známymi kritériami sú napríklad vek poistníka, rok výroby vozidla, miesto bydliska alebo výkon motora vozidla.

Na základe týchto a mnohých ďalších kritérií sa vypočítava cena poistenia každému poistníkovi na mieru. Jedným z najvýznamnejších kritérií je práve bezškodovosť vodiča, ktorú všetky poisťovne odmeňujú nižšou cenou.

Každá poisťovňa vypočítava výšku povinného zmluvného poistenia inak, preto je dôležité si jednotlivé ponuky porovnávať. Vysoká cenová ponuka od jednej poisťovne neznamená, že rovnakú cenu dostanete aj pri iných poisťovniach. Porovnanie cez našu kalkulačku je rýchle a jednoduché, pričom uvidíte ponuky od všetkých poisťovní do 2 minút.

Porovnanie ponúk PZP

Na našej stránke nájdete online porovnanie ponúk PZP od každej poisťovne na Slovensku, ktorá tento produkt ponúka. Pri porovnaní ponúk povinného zmluvného poistenia by ste nemali pozerať iba na cenu konkrétneho poistenia, ale aj na to, čo v danom balíku dostanete.

Aj keď samotné PZP kryje škody spôsobené najmä na cudzom majetku, poisťovne často ponúkajú výhody, ktoré sa priamo týkajú vás alebo vášho vozidla. Okrem toho netreba zabúdať aj iné faktory ako povesť danej poisťovne, jej asistenčné služby, klientský servis alebo skúsenosti s jej inými poistnými produktmi.