Wustenrot

Máte záujem o povinné zmluvné poistenie od poisťovne Wustenrot? S našou PZP kalkulačkou si vypočítate nie len najlepšiu ponuku z danej poisťovne, ale môžete si ju aj rovno porovnať s ponukami od ostatných poisťovní. Výpočet pzp ponuky je rýchly, jednoduchý a férový.
wustenrot logo

Wustenrot

Wüstenrot poisťovňa je prítomná na našom trhu už viac ako 30 rokov. Patrí k veľmi spoľahlivým poskytovateľom širokej škály finančných produktov a služieb, ktoré sú zamerané na potreby svojich klientov. Okrem poistných produktov, ako je životné poistenie, úrazové poistenie a majetkové poistenie, Wüstenrot ponúka aj produkty z oblasti úverov, investícií a sporiteľných plánov. V jej ponuke produktov nesmie chýbať samozrejme ani PZP - povinné zmluvné poistenie, s ktorým majú jej zákazníci veľmi dobré skúsenosti.

Svojím profesionálnym prístupom, dôveryhodnosťou a dlhoročnými skúsenosťami si táto poisťovňa získala dôveru a lojalitu svojich klientov. Wüstenrot poisťovňa sa snaží neustále inovovať a prispôsobovať sa potrebám svojich klientov, aby im poskytovala optimálnu finančnú ochranu a bezpečnosť.

Uzatvorte si PZP s Wüstenrot rýchlo a jednoducho

Poistenie auta patrí bezpochyby k veciam, ktoré sú dané zákonom a týkajú sa každého jedného majiteľa motorového vozidla. Niekedy je výber toho najlepšieho poistenia pre vozidlo náročné, avšak vďaka kalkulačke PZP si môžete vypočítať výšku poistenia, ktoré bude pre vás najlepšie. Táto kalkulačka tiež slúži aj ako online porovnávač, kde si môžete porovnať jednotlivé produkty od rôznych poisťovní.

Ak vás ale zaujala ponuka PZP od poisťovne Wüstenrot, uzatvoriť si ho môžete niekoľkými klikmi aj online. Vďaka online uzatvoreniu poistenia auta v poisťovni Wüstenrot získate nielen výhodnejšiu cenu ale aj čas, pretože takéto uzatvorenie je skutočne veľmi rýchle a jednoduché.

W dobrom - PZP od poisťovne Wüstenrot

Čo vám ponúka PZP W dobrom od tejto poisťovne? V tomto balíku si môžete vybrať z dvoch rôznych limitov krytia. V prvom prípade si môžete vybrať limity krytia pri škodách na zdraví a usmrtení do výšky 6 450 000 €. V prípade majetkových škôd a ušlom zisku je to krytie do výšky 1 300 000 €.

Ak sa vám tieto limity krytia zdajú nízke, môžete si tiež v tomto PZP od Wüstenrot vybrať aj vyššie krytie a to vo výške 8 000 000 € pri škodách na zdraví, usmrtení, majetkových škodách a ušlom zisku.

Poistenie auta W dobrom od Wüstenrot zahŕňa samozrejme aj asistenčné služby s rôznymi limitmi plnenia, ktoré môžete využívať v prípade nehody alebo poruchy na území Slovenskej republiky a taktiež aj v zahraničí. Tieto PZP asistenčné služby okrem iného zahŕňajú odtiahnutie vozidla do servisu alebo opravu na mieste, pomoc v prípade zámeny paliva, defektu, pri strate kľúčov a podobne.

Pri uzatváraní PZP v poisťovni Wüstenrot máte možnosť si okrem týchto služieb zaplatiť aj pripoistenia navyše, v prípade, že chcete ochrániť svoje vozidlo pred inými nebezpečenstvami. V tomto prípade si môžete k PZP zakúpiť pripoistenia:

Stret so zverou

K poisteniu auta si viete doplatiť aj za pripoistenie pri strete s zverou. Wüstenrot vám preplatí poškodenie karosérie do výšky až 4 000 € ale je tu vyčíslená spoluúčasť na 10%.

Sklá

Možnosť pripoistenia čelného skla máte k dispozícii vždy pri uzatváraní PZP vo Wüstenrote. Tu je spoluúčasť 10% z poistného plnenia. Poisťovňa vám preplatí všetky náklady, ktoré vzniknú v prípade poškodenia skla alebo skiel. Toto pripoistenie sa vzťahuje na všetky sklá na vašom aute.

Proti živlom

Zabezpečte si k PZP aj pripoistenie auta v prípade krupobitia, povodne alebo iných živelných pohrôm. Škody sú vyrovnané do výšky 4 000 € s obmedzením na územie Slovenskej republiky. Pri vzniku poistnej udalosti sa platí spoluúčasť vo výške 5 % z celkovej škody, pričom minimálna suma je stanovená na 100 €.

Právna ochrana, ktorú môžete využívať nonstop

V tomto prípade je vám poskytnutá poistná suma do výšky 35 000 € a je bez spoluúčasti. Toto pripoistenie k PZP je vhodné v prípade, že potrebujete právnu pomoc a poradenstvo týkajúce sa vášho motorového vozidla. Táto linka s poradenstvom je vám k dispozícii 24/7 a využiť ju môžete aj v prípade, že sa dopravná nehoda stane napríklad aj v zahraničí. V rámci tohto pripoistenia máte možnosť využiť aj telefonické tlmočenie, ak neovládate dobre cudzí jazyk. Toto môžete využiť pri jednaní s políciou alebo svedkami.

Úrazu v aute

Tento typ pripoistenia k PZP je bez spoluúčasti. V prípade, že dôjde k nehode, a vodič alebo ostatní cestujúci utrpia trvalé následky či úmrtie, poisťovňa Wüstenrot poskytuje ochranu s poistnou sumou až do výšky 35 000 €. Táto suma sa následne rozdelí podľa počtu osôb vo vozidle.

Vyberte si svoje najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie (PZP) s poisťovňou Wüstenrot ešte dnes, a zabezpečte si tak spoľahlivú ochranu od dôveryhodnej poisťovne, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Využite na to náš online porovnávač PZP a poistite sa rýchlo, jednoducho, a hlavne férovo.

Dokumenty na stiahnutie