Komunálna poisťovňa

Máte záujem o povinné zmluvné poistenie od Komunálnej poisťovne? S našou PZP kalkulačkou si vypočítate nie len najlepšiu ponuku z danej poisťovne, ale môžete si ju aj rovno porovnať s ponukami od ostatných poisťovní. Výpočet pzp ponuky je rýchly, jednoduchý a férový.
komunalna logo

Komunálna poisťovňa

História spoločnosti Komunálna poisťovňa a.s., siaha do roku 1919. Spoločnosť v sebe spája bohaté tradície poisťovníctva na Slovensku reprezentované po prvej svetovej vojne Československou a neskôr Slovenskou štátnou poisťovňou, ktorá sa v rokoch 1991–1992 transformovala na komerčnú Slovenskú poisťovňu a bohaté skúsenosti nemeckej Komunálnej poisťovňa s históriou už od roku 1890.

Vznik spoločnosti Komunálna poisťovňa

Po zmene politického zriadenia v rokoch 1989–1993 vstúpila na slovenský trh Komunálna poisťovňa. Komunálna poisťovňa spolu so Slovenskou poisťovňou pôsobili na slovenskom poistovacom trhu až do roku 2001 ako samostatné a konkurujúce si subjekty. V roku 2001 sa materská spoločnosť Komunálna poisťovňa stala víťazom medzinárodného tendra na kúpu majoritného podielu Slovenskej poisťovne. V roku 2002 prebehol proces zlúčenia spoločností Komunálna poisťovňa a Slovenská poisťovňa.

Výsledkom bol vznik novej poisťovne v januári 2003 pod názvom Komunálna – Slovenská poisťovňa. V súčasnosti Komunálna – Slovenská poisťovňa patrí do rodiny prvej európskej spoločnosti Komunálna SE a spája v sebe to najlepšie z minulosti a súčasnosti, s jasnou víziou smerovania do budúcnosti.

Základné údaje

Obchodná firma: Komunálna poisťovňa, a.s.
Sídlo: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
Kontaktná adresa: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
Akcionár: Komunálna poisťovňa, a.s.

Generálne riaditeľstvo

Komunálna poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Tel: 0800 122 222, +421 249 615 677 (zo zahraničia)