Genertel

Máte záujem o povinné zmluvné poistenie od poisťovne Genertel? S našou PZP kalkulačkou si vypočítate nie len najlepšiu ponuku z danej poisťovne, ale môžete si ju aj rovno porovnať s ponukami od ostatných poisťovní. Výpočet pzp ponuky je rýchly, jednoduchý a férový.
genertel logo

Genertel

Poisťovňa Genertel patrí k tým najmladším hráčom na trhu, a zaradila sa medzi poskytovateľov povinného zmluvného poistenia na Slovensku. Svoju činnosť zahájila v októbri roku 2010 a je súčasťou nadnárodnej poisťovacej skupiny Generali, spolu aj s poisťovňou Generali. Aj napriek tomu, že táto poisťovňa, ako poskytovateľ PZP, patrí k najmladším, môže sa pýšiť pozitívnymi skúsenosťami zákazníkov a dobrými recenziami.

Uzavretie PZP v poisťovni Genertel je jednoduché

V prípade, že ste si cez online PZP kalkulačku vypočítali a porovnali ceny, kde ste vo výsledku zistili, že PZP v poisťovni Genertel bude pre vás najlepšie, uzavrieť si ho môžete veľmi jednoducho. Buď teda cez internet (online) alebo telefonicky. Pokiaľ radi uzatvárate poistenia a PZP osobne, Genertel má pobočku len v Bratislave. Avšak, vzhľadom na to, že patrí do Generali group, informovať sa môžete aj na ktorejkoľvek pobočke poisťovne Generali.

Pri uzatváraní PZP v Genertel sa môžete spoľahnúť na transparentné podmienky, férové ceny a široký rozsah pokrytia. Pri výpočte ceny za PZP, Genertel berie do úvahy viaceré faktory, vrátane veku vodiča, jeho históriu škôd, miesto bydliska, hmotnosť vozidla. Veľkou výhodou je tiež, že veľmi prihliadajú na bezškodovosť vodičov a práve táto skutočnosť je

Informácie o PZP od poisťovne Genertel

V balíku PZP od Genertel ste krytý do výšky 5 240 000 € v prípade, že s vaším vozidlom spôsobíte zranenia alebo niekoho usmrtíte, a do výšky 1 050 000 € pri majetkových škodách a ušlom zisku. V PZP od poisťovne Genertel máte samozrejme zarátané už aj asistenčné služby, ktoré môžete využiť v prípade nehody alebo poruchy na aute.

V rámci asistenčných služieb tohto PZP máte napríklad zahrnuté opravy na mieste doma aj v zahraničí, odtiahnutie do najbližšieho servisu, náhradné ubytovanie, opravu defektu, dočerpanie paliva a mnoho ďalšieho, a tieto asistenčné služby platia s rôznymi limitmi plnenia v súlade s podmienkami. K PZP od Genertel si môžete taktiež aj dokúpiť pripoistenia:

Poistenie nečakaných výdavkov

Toto pripoistenie k PZP poskytuje ochranu pre prípad zodpovednosti za škody, ktoré môžu byť spôsobené iným osobám až do sumy 10 000 €. Zabezpečuje tiež pokrytie nákladov spojených s obnovením dokumentov, kariet, kľúčov až do výšky 150 €. Tiež zahŕňa úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zaplavenia garáže, pričom platí až do limitu 150 €.

Pripoistenie v prípade krádeže

S týmto typom pripoistenia k vášmu základnému PZP budete mať ochranu v prípade, že dôjde ku krádeži celého vozidla alebo jeho vylúpení, s možnosťou plnenia až do sumy 4 000 €, pričom v prípade zakúpenia balíka Extra je tento limit zvýšený na sumu 8 000 €. V rámci tejto ochrany sa tiež uplatňuje spoluúčasť vo výške 15 % z plnenia poisťovne.

miniHavarijné poistenie k PZP

V prípade uzatvorenia povinného zmluvného poistenia v poisťovni Genertel si môžete zakúpiť aj havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu za škody vzniknuté na vozidle vodiča, ktorý spôsobil nehodu, a to až do sumy 1000 €, pričom sa v tomto prípade neplatí žiadna spoluúčasť.

miniHavarijné poistenie Extra od Genertel

Pre náročnejších majiteľov vozidla poskytuje táto poisťovňa miniHavarijné poistenie Extra. V tomto prípade je spoluúčasť stanovená na 5%, avšak musí byť minimálne 100 eur. Poistné krytie je vyššie ako pri miniHavarijnom poistení, a výška krytia tohto poistenia Extra je 20 000 €.

Vypočítajte si s naším porovnávačom PZP to najlepšie poistenie pre vaše vozidlo, a uzatvorte si ho iba niekoľkými klikmi ešte dnes.